Behandling


På Optimal Fysik utgår vi alltid ifrån de holistiska grunderna när vi behandlar våra patienter. Detta betyder att vi ser människan som en unik helhet, och att vi alltid strävar efter att hitta orsaken till problemet. 

Naprapati / Kiropraktik

Vi är expert på röreslesapperatet och vill hjälpa dig med att lösa besvär från grundorsaken och sedan hjälpa dig att hitta strategier för att inte återfå problemet. Vi är experter på att lösa svåra och långvariga besvär som ryggsmärtor, nacksmärtor och andra långvariga eller akuta smärtproblem i kroppen. Vi på Optimal Fysik jobbar likvärdig utefter ett flödesschema för att hjälpa dig få din optimala fysik.

Fysioterapi

Ett specialistområde som innebär diagnostik och behandling av smärta och problem i rörelseorganen, skador, sjukdomar och smärta. 
Vi jobbar med Functional Range Systems. Grunden är en Functional Range Assessment där man undersöker och bedömer grundläggande ledkapacitet och funktion. Sedan används träningsprinciperna från FRC för att utöka kapaciteten och förbättra kontrollen över dina leder så att du har bästa möjliga förutsättningar för att göra det du vill besvärsfri.

MassageBehandling

Behandlande och djupgående svensk klassisk massage. En massage kombinerad med triggerpunktsbehandling, muskeltöjning och andra tekniker. Du kan också få en idrottsmassage för en djupare omgång av muskulaturen. 
Du får en muskelavslappning och förbättrar din återhämtning. Vi på Optimal Fysik jobbar med medicinsk massage.

läkare

På Optimal Fysik arbetar vår läkare i huvudsak med ortopedmedicin och injektionsteknik. Läkaryrket har han utövat som privatpraktiker, ortopedmedicinsk konsult, distriktsläkare och huvudlärare i Injektionskonst.


Injektioner

Behandling med dina egna tillväxtfaktorer ACP/PRP, vid ACP behandling utvinns dessa särskilda proteiner i hög koncentration och injiceras sedan i kroppen för att ta hjälp av kroppens egna självläkningsprocesser. Vi använder flera olika typer som passar bäst för dig.

  • Hyaluronsyra
  • PRP
  • ACP Tendo 
  • Traumeel injektion
  • Cortison

Guidet injektioner.
Läs mer om injektioner här!


Akupunktur

Akupunktur är behandling som utförs med nålar. Vi använder oss av flera olika typer av akupunkturbehandlingar som:

Dry Needling
Nevrofunktionell Akupunktur 
Contemporary Medical Acupuncture 
Biomedicinsk akupunktur

I vissa behandlingar används elektricitet via nålar för att öka önskat effekt.


ULTRALJUDSDIAGNOSTIK

Undersökningsmetoden är mycket effektiv och du får ett snabbt svar om vad som kan vara orsaken till din smärta.
Vid muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik använder man sig av högfrekventa ljudvågor som studsar på strukturer i kroppen. Dessa ljudvågor transformeras sedan och ger en bild av de strukturer som man scannar. Ultraljudet ger en bild i realtid. Det hjälper oss vid diagnos och felsökningen av problemet hos patienten.


stötvåg

Stötvågsbehandling är en effektiv metod där ljudvågor, tryck och frekvens stimulerar vävnaden. Detta är med på att skapa en effekt på cellnivå, det reducerar kalkinfällning och stimulerar nerv receptorer som resulterar i en smärtlindring. 
Denne form för behandling är ett vetenskapligt dokumenterad verktyg som används inom det muskuloskeletala systemet. Vi använder stötvåg för att behandla olika typer av smärtor och sjukdomstillstånd i muskler, senor och skelett.