DNA medicinsk Analys


ett test för att säkerställa genetiska svagheter 

och Du behöver bara göra testen en gång!

vår analys-

DNA Medicinsk Analys:

  • Undersökning av mer än 110 hälsorelevanta genvariationer
  • Bedömning av individuell risk för över 35 sjukdomar
  • Utvärdering av effektiviteten av cirka 230 viktiga läkemedel
  • Pålitlig analys i från våra samarbetspartners YourDNA och Novogenia lab. 
  • Detaljerad skriftlig utvärdering av testresultaten
  • Skräddarsydda rekommendationer i förebyggande syfte

Hälsoproblem utvecklas ofta smygande

Det finns knappast en person som inte får ett eller annat problem med sin hälsa under sitt liv. I de flesta fall utvecklas symtomen gradvis och hittas därför ofta för sent.
Tidigt förebyggande kan bidra väsentligt till att förhindra sjukdomar eller åtminstone behandla dem framgångsrikt. Av denna anledning är tidig diagnos mycket viktig.


Geners påverkan på hälsan

Många potentiella hälsorisker påverkas till stor del av våra gener. Genfel kan öka sannolikheten för att utveckla många sjukdomar och leda till flera olika hälsoproblem för män och kvinnor.
För att identifiera möjliga sjukdomar i ett tidigt skede har vi möjlighet att genomföra en genetisk analys. Under en sådan undersökning kan potentiella risker identifieras på ett tillförlitligt sätt så att lämpliga förebyggande åtgärder kan vidtas i god tid.

 Vi har ett samarbete med your-DNA!

För att du skal få kontroll över din genetiske hälsa, har vi tillsammans skapat den bästa dna-analysen för dig

1. Beställ

Beställ den analys du vill göra på hemsidan så skickar vi ett provtagningskit till dig inom några dagar. Du kan välja att betala mot faktura, kort eller direktbetalning.

2. Ta ditt prov och skicka tillbaka

I provtagningskitet ingår mun-tops som du enkelt gnuggar på insidan av kinden och ett orderformulär. Detta lägger du sedan i närmsta postlåda. Färdigfrankerat och klart.

3. Invänta svar

När du skickat tillbaka provtagningskitet och orderformuläret så återkommer vi till dig med resultatet som PDF och en tryckt version. Räkna med 4-6 veckor.

peptider

Vi har även peptider som kan hjälpa dig på vägen till dina mål.
Via att påverka protein-, hormon- och bioaktiva ämnesyntes i kroppen hjälper korta peptider till att återställa cellstrukturen och fysiologiska processer. Ökad motståndskraft mot sjukdomar, upprätthålla det kardiovaskulära systemet och dom mentala processer.