optimal fysik

VÅRA TJÄNSTER


Nå din optimala fysik

Created with Sketch.

Prestera bättre och säkrare genom Optimal Performance Pre-Workout Modulator

MÅL

• Väcka till liv de inaktiva musklerna

• Aktivera centrala nervsystemet för maximal prestation

• Reducera skaderisken genom att aktivera de vitala stabiliseringssystemen

• Åtgärda och momentant förbättra dåliga screeningsmoment

• Förbättra upptag av Pre-Workoutkosttillskott

• Återställa integritet av mjukvävnaden (muskler, ligament etc)

• Med mera...


Återhämta dig snabbare genom Optimal Recovery Post-Workout Modulator 

MÅL

 • Skifta fysiologiska tillståndet från "fight & flight" till djup återhämtning
 • Modulera relevanta för återhämtning inre organ
 • Fascilitera sömn för snabbare återhämtning och ökad prestation
 • Öka upptaget av näringsämnen
 • Reducera aktivitet i överkompensationsmuskler
 • Optimera kroppens naturliga hormonsystem
 • Förbättra kroppens anpassningsförmåga till träning
 • Återställ funktionsgraden utifrån nedsatta screeningsmoment 


Optimal Active Recovery

MÅL

Utförs på en träningsfri dag eller 6 timmar efter träningspasset. En välgenomtänkt kombination mellan behandling och aktiva återhämtningsövningar. Allt är systematiskt uppbyggt, det vill säga, behandlingen öppnar fysiologiska dörrar för djup återhämtning och ökad grad av funktion, och den aktiva träningen ser till att integrera det hela I riktiga funktionella rörelsemoment.

NAPRAPATI

Created with Sketch.

Naprapaten är expert på röreslesapperatet och använder sig diagnos, behandling och rehabilitering. Naprapaten vill hjälpa dig med att lösa besvär från grundorsaken och sedan hjälpa dig att hitta strategier för att inte återfå problemet. Vi är experter på att lösa svåra och långvariga ryggsmärtor, nacksmärtor och andra långvariga och akuta smärtproblem i kroppen. Hos oss arbetar terapeuter och tränare mycket nära och om du behöver hjälp med en smärtande kropp kan du här få ett helt team som jobbar tillsammans för att hjälpa dig få en optimal fysik, vad nu det innebär för dig.

Ordet naprapati betyder att korrigera orsaken till lidande.

KIROPRAKTIK

Created with Sketch.

Kiropraktoren är expert på röreslesapperatet och använder sig diagnos, behandling och rehabilitering. Kiropraktoren vill hjälpa dig med att lösa besvär från grundorsaken och sedan hjälpa dig att hitta strategier för att inte återfå problemet. Vi är experter på att lösa svåra och långvariga ryggsmärtor, nacksmärtor och andra långvariga och akuta smärtproblem i kroppen. Hos oss arbetar terapeuter och tränare mycket nära och om du behöver hjälp med en smärtande kropp kan du här få ett helt team som jobbar tillsammans för att hjälpa dig få en optimal fysik, vad nu det innebär för dig.

Ordet kiropraktik betyder att göra för hand.

FYSIOTERAPI

Created with Sketch.

Fysioterapi är ett specialistområde som innebär diagnostik och behandling av smärta och problem i rörelseorganen, skador, sjukdomar och smärta. 
Vi jobbar med Functional Range Systems. Grunden är en Functional Range Assessment där man undersöker och bedömer grundläggande ledkapacitet och funktion. Därefter blir man mer specifik vid undersökning av mjukdelar för att se ifall det finns specifika interventioner som behövs för att återställa normal funktion i området. Sedan används träningsprinciperna från FRC för att utöka kapaciteten och förbättra kontrollen över dina leder så att du har bästa möjliga förutsättningar för att göra det du vill besvärsfri.

PERSONLIG TRÄNING

Created with Sketch.

Vi har olika typer av personlig träning, vilket vi delat in i Korrektiv Träning, Prestationsträning samt grupp- och företagsträning. 


Våra Korrektiva Tränare hjälper dig att t ex förbättra ett felaktigt rörelsemönster, rehabilitera en skada, eller bygga upp din stabilitet ifrån grunden, vilket kan ta dig närmare mot ditt unika träningsmål. 

Hos våra prestationstränare börjar det alltid med en Rörelseanalys eller Screening och i vissa fall med en dialog med någon av våra terapaeuter, som ger kunden en unik utvärdering om deras förutsättningar, svagheter och styrkor. Därefter utformas ett skräddarsytt träningsprogram som utgår helt efter dina förutsättningar och mål.

LÄKARE

Created with Sketch.

På Optimal Fysik arbetar vår läkare i huvudsak med ortopedmedicin och injektionsteknik. Läkaryrket har han utövat som privatpraktiker, ortopedmedicinsk konsult, distriktsläkare och huvudlärare i Injektionskonst.

Önskar du läsa mer om injektioner, tryck här!

ULTRALJUDSDIAGNOSTIK

Created with Sketch.

På Optimal Fysik erbjuder vi diagnostiskt ultraljud. Undersökningen riktar sig främst mot problematik i leder, senor samt muskler.

Undersökningsmetoden är mycket effektiv och du får ett snabbt svar om vad som kan vara orsaken till din smärta.

Vid muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik använder man sig av högfrekventa ljudvågor som studsar på strukturer i kroppen. Dessa ljudvågor transformeras sedan och ger en bild av de strukturer som man scannar, ungefär som ett ekolod. Ultraljudet ger en bild i realtid.


Undersökningen ger en tydlig bild av såväl mjukdelar som benvävnad.
Billigare än andra avbildningsmetoder.
Dynamiska tester kan genomföras samtidigt som man scannar strukturen.
Ultraljudsundersökningen påverkar inte pacemaker, ferromagnetiska implantat eller andra fragment i kroppen.

Med hjälp av ultraljudsdiagnostiken kan vi uppnå mycket fina resultat i våra behandlingar, eftersom det hjälper oss vid felsökningen av problemet hos patienten.

injektioner

Created with Sketch.

ACP/PRP
Behandling med dina egna tillväxtfaktorer ACP/PRP spelar en viktig roll i läkning av vävnader och har använts för en mängd olika indikationer i mer än 30 år. 
Trombocyter (blodplättar) är celler som finns i blodet för att stoppa blödning, de har fantastisk kraftig inverkan på inflammation. Trombocyterna innehåller tillväxtfaktorer och utnyttjas framgångsrikt även som hudfyllnader och hårsäcksstimulerare.  

På vår klinik får du hjälp med ACP (Autologous Conditioned Plasma) även kallad PRP (Platelet Riched Plasma = plasma som är berikad med blodplättar).
Vid ACP behandling utvinns dessa särskilda proteiner i hög koncentration och injiceras sedan i kroppen för att ta hjälp av kroppens egna självläkningsprocesser.

 • Blod tas från en ven i armen. 
 • Under en separationsprocess utvinns kroppens aktiva ämnen (proteiner) i koncentrerad form. 
 • Dessa emnen injiceras i det berörda området


Effektivt för artros, inflammationer i muskelsenorna, ligamentskada, muskel- och skelettskador.

Behandling med hyaluronsyra
Hyaluronsyra - naturligt skydd mot degenerativ ledsjukdom, effektivt vid artros.
Behandling med hyaluronsyra kan tillförsäkra bättre rörlighet och framför allt, smärtfria rörelser. Den kan även påverka inflammationsprocessen i leden på ett positivt sätt samt fördröja sjukdomsförloppet och behovet av en protes.

Tack vara denna naturliga process krävs ofta mindre smärtlindrande mediciner med eventuella biverkningar.

ACP Tendo
ACP Tendo ger en ny, patientvänlig och lättanvänd behandling för tendinopatier.  Den kombinerar fördelarna med ACP med fördelarna med rhCallagen. Den skapar ett tillväxtfaktordepot, vilket möjliggör en förlängd frisättning av tillväxtfaktorer till skadestället i upp till fyra veckor, och kan främja vävnadsförnyelse vid tendinopatier, t.ex. epikondylit, patellär tendinopati ochplantar fasciit. 


Stamcell och peptid behandling kommer inom kort till Optimal FysikÖnskar du läsa mer om injektioner, tryck här!

AKUPUNKTUR

Created with Sketch.

Akupunktur är behandling som utförs med nålar. Vi använder oss av flera olika typer av akupunktur behandlingar.

Dry Needling
En behandlingsform där man lokaliserar triggerpunkter i en muskel och sätter in en nål för att behandla muskulära problem.

Nevrofunktionell Akupunktur
Nevrofunktionell akupunktur är stimuli med akupunktur på specifika regioner för att modulera abnormal aktivitet i nervsystemet. Smärta och funktionella besvär förbättras genom nevrologiska mekanismer. 

Contemporary Medical Acupuncture
En exakt perifer nervstimuleringsteknik, där akupunkturnålar införs i anatomiskt definierade neurofunktionella ställen och stimuleras manuellt eller med elektricitet för det terapeutiska syftet att modulera onormal aktivitet i nervsystemet och/ eller  endokrina, exokrina och limmuna system, i smärtsyndrom, funktionella problem och alla sjukdomar där dessa modulerande mekanismer finns tillgängliga.   

Biomedicinsk akupunktur
En teknik med kliniska bevis på att denne typen av akupunktur är effektivt för flera olika hälsoproblem, och särskilt inom smärthantering.  Nålar och nålinducerade skador aktiverar de inbyggda överlevnadsmekanismerna som normaliserar kroppssystemens smidiga funktion och främjar självläkning. Det stimulerar delar av hjärnan som aktiverar de viktigaste överlevnadssystemen i kroppen. 

I vissa behandlingar används elektricitet via nålar för att öka önskat effekt.

REHABILITERING

Created with Sketch.

Träning och behandling efter skada.
Vi jobbar med Functional Range Systems. Grunden är en Functional Range Assessment där man undersöker och bedömer grundläggande ledkapacitet och funktion. Därefter blir man mer specifik vid undersökning av mjukdelar för att se ifall det finns specifika interventioner som behövs för att återställa normal funktion i området. Sedan används träningsprinciperna från FRC för att utöka kapaciteten och förbättra kontrollen över dina leder så att du har bästa möjliga förutsättningar för att göra det du vill besvärsfri.

Alla rörelser vi gör, har vår hjärna lagrat in som motoriska program. När vi blir skadade eller känner mycket smärta, börjar vår kropp röra sig runt smärtan för att avlasta den skadade delen, vi ändrar alltså vårt rörelsemönster (kompenserar) delvis medvetet men också omedvetet. För att hitta tillbaka till korrekt rörelsemönster, behöver vi göra det medvetet och aktivt.

LÖPCOACH

Created with Sketch.

Personlig löpträning/löpteknik (1x/5x eller 10x)

Vi anpassar alltid träningen efter dina önskemål. Men vanligen är första passen mycket löpteknikträning för att hitta ett lätt, hållbart och skönt löpsteg på platten, uppför och nerför. Passen innehåller återkommande löpteknik, löpskolning, löpstyrka, fartlek och intervaller efter dina förutsättningar och mål. 5 tillfällen är ett bra alternativ för att få uppföljning och kunna utveckla teknik i den takt din kropp tillåter. Syftet är att lyfta din löpning, hitta glädje och motivation till att löpträna och såklart att utvecklas! Innan första passet, får du svara på frågor om dig som löpare. Din bakgrund och träningserfarenhet samt dina mål och önskemål. 

 

Passar dig som känner att ditt löpsteg skulle må bra av finslipning eller dig som ofta är skadedrabbad. Att springa med god löpekonomi vill säkert alla! Att även få till ett löpsteg som är hållbart på sikt, gör att du får kontinuitet i din löpträning och kan utvecklas till nästa nivå. 

 

Passar även dig som är i början av din löpning eller som vill sätta igång. Att hitta ett löpsteg som tar så lite energi som möjligt, är ju bästa starten! Löpningen blir så mycket lättare och roligare! Att få inspiration, tips och lite puff i början gör att du håller i din träning bättre.

Maila sirpa@optimalfysik.se eller 0709-600222 för pris och bokning.

Korrektiv träning

Created with Sketch.

Korrektiv träning är bästa sättet att korrigera obalanser eller funktionsbrister i kroppen tillsammans med rätt behandling som möjliggör träningen. Det är en inledande fas när du påbörjar din träning eller när du vill komma tillbaka efter uppehåll oavsett anledning.
Efter skador, smärta, graviditet eller en period när du inte har tränat regelbundet. Både nybörjare och elittränande har alltså behov av korrektiv träning för att kunna komma vidare till nästa nivå. När stabiliteten fungerar bra, kan även dina rörelsemuskler fungera bäst. Du blir stark och hållbar inifrån och ut.

 

Fokus ligger på att få hjärna och nervsystem att kommunicera effektivt med musklerna så de kan fungera på bästa sätt och vara starkare. Vi korrigerar luckor eller brister i din hållning, flexibilitet, muskelbalans och vi stärker bål/höft/sätesstabilitet. T.o.m. fötterna får fokus. Det kan också handla om (p)rehabträning för en viss skada eller smärta.

Du får göra tester för att få ett nuläge och därefter sätter vi mål för önskat läge.
Du behöver alltså inte själv veta i förväg exakt vad du behöver stärka upp. Antagligen har du en diffus känsla av att något inte stämmer/funkar eller har begränsningar pga smärta/skador. Du känner dig kanske inte fri och stark i rörelser.

 

Alla rörelser vi gör, har vår hjärna lagrat in som motoriska program. När vi blir skadade eller känner mycket smärta, börjar vår kropp röra sig runt smärtan för att avlasta den skadade delen, vi ändrar alltså vårt rörelsemönster (kompenserar) delvis medvetet men också omedvetet. För att hitta tillbaka till korrekt rörelsemönster, behöver vi göra det medvetet och aktivt. Det är det jag hjälper dig med. 

KBT - PSYKOTERAPI

Created with Sketch.

stötvåg

Created with Sketch.

Stötvågsbehandling är en effektiv metod där ljudvågor, tryck och frekvens stimulerar vävnaden. Detta är med på att skapa en effekt på cellnivå, det reducerar kalkinfällning och stimulerar nerv receptorer som resulterar i en smärtlindring. 


Denne form för behandling är ett vetenskapligt dokumenterad verktyg som används inom det muskuloskeletala systemet. Vi använder stötvåg för att behandla olika typer av smärtor och sjukdomstillstånd i muskler, senor och skelett. 

laser

Created with Sketch.

Laserterapi används inom det muskuloskeletala systemet för att behandla skadad vävnad och påskynda en läkningsprocess vilket också resulterar i en smärtlindring.
 Vi använder laser för att öka återupphämtning i muskulatur, sänka inflammation, stimulera läkningsprocessen och minska ödem.

NÄRING & LIVSSTIL

Created with Sketch.

På Optimal Fysik utgår vi ifrån de holistiska grunderna när vi arbetar med våra klienter. Vi ser människan som unik helhet, alla med olika förutsättningar och behov. Detta gör att det inte finns en kost- och hälsoplan som fungerar för alla människor, och ger också förklaring till ordspråket ”One man´s food is another man´s poison”. Det är också anledningen till att en diet som funkar för en person, inte nödvändigtvis fungerar för nästa. 


Önskar du läsa mer om näring och livsstil, tryck här!

övriga behandlingsmetoder

Created with Sketch.

Myofascial Frigöring

En effektiv behandling för att ta bort kompensatoriska muskelspänningar längs en muskel-fascial sekvens. Djup massage/pressur på specifika regioner återställer vävnadens rörlighet och funktion. Avsikten är att frigöra muskler, muskelmembran och de spänningar som ofta fortplantar sig genom flera nivåer i kroppen. Detta ger bättre flexibilitet och balans av muskulaturen.   

Dynamisk Nevrologisk Stabilisering 

En rehab som ger en förbättring av kroppens stabilitet och mobilitet. Detta är en träning av djupa stabiliserande muskler för att reducera kompensatoriska krafter. Detta förbättrar centrala faktorer från hjärnan till kroppens vävnad som leder till bättre rörelse och prestation. Kroppen får en förbättrad rörelse kvalitet.  

Neurokinetic Therapy
I korthet är Neurekinetic Therapy en teknik som söker efter kompensatoriska rörelsemönster. Det vi vet idag är att motorkontrollcentrum, i lillhjärnan lagrar våra rörelsemönster. Rörelsemönster skapar vi under normal utveckling som svar på upprepade vanor och aktiviteter eller till följd av skada som kroppen försöker skydda sig mot och för att undvika smärta.  


Led Manipulation 

Manipulation används för att normalisera funktionen i ett led. Terapeuten använder specifika handgrepp som utförs vid hög hastighet men med så lite kraft som möjligt. Detta uppnår en förbättrad rörlighet.   

 

Led Mobilisering

Mobilisering är ett alternativ till manipulation, vilket också är ett effektivt sätt att behandla på. Mobilisering är en specifik och lednära påfrestning där terapeuten steg för steg jobbar med att förbättra ledens rörelseomfång.    Applied Movement Neurology

AMN är ett omfattande personligt träningssystem av styrka, hälsa och välbefinnande som fungerar för att driva nervsystemet för att lindra smärta, främja optimal andning och öka komplexa rörelsefärdigheter via hjärnbaserade övningar, gymnastik, handbalansering och kampsportar.

The GrastonTechnique 

Är en form av manuell terapi med hjälp av ett mjukvävnadsinstrument. Det är en av våra manuella terapimetoder där vi använder ett instrument till massage/skrapning mot huden försiktigt. Terapin är för att hjälpa utövaren att identifiera restriktionsområden och försöka bryta upp i ärrvävnaden.

TOT ENDURANCE

Träna och tävla konditionsidrott med oss! Sporter som triathlon, swimrun och få induviduella träningsprogram.

medlemsgym


optimal fysik