optimal fysik

VÅRA TJÄNSTER

Christer Söderberg

Nå din optimala fysik

Created with Sketch.

Prestera bättre och säkrare genom Optimal Performance Pre-Workout Modulator

MÅL

• Väcka till liv de inaktiva musklerna

• Aktivera centrala nervsystemet för maximal prestation

• Reducera skaderisken genom att aktivera de vitala stabiliseringssystemen

• Åtgärda och momentant förbättra dåliga screeningsmoment

• Förbättra upptag av Pre-Workoutkosttillskott

• Återställa integritet av mjukvävnaden (muskler, ligament etc)

• Med mera...


Återhämta dig snabbare genom Optimal Recovery Post-Workout Modulator 

MÅL

  • Skifta fysiologiska tillståndet från "fight & flight" till djup återhämtning
  • Modulera relevanta för återhämtning inre organ
  • Fascilitera sömn för snabbare återhämtning och ökad prestation
  • Öka upptaget av näringsämnen
  • Reducera aktivitet i överkompensationsmuskler
  • Optimera kroppens naturliga hormonsystem
  • Förbättra kroppens anpassningsförmåga till träning
  • Återställ funktionsgraden utifrån nedsatta screeningsmoment 


Optimal Active Recovery

MÅL

Utförs på en träningsfri dag eller 6 timmar efter träningspasset. En välgenomtänkt kombination mellan behandling och aktiva återhämtningsövningar. Allt är systematiskt uppbyggt, det vill säga, behandlingen öppnar fysiologiska dörrar för djup återhämtning och ökad grad av funktion, och den aktiva träningen ser till att integrera det hela I riktiga funktionella rörelsemoment.

övriga behandlingsmetoder

Created with Sketch.

Myofascial Frigöring

En effektiv behandling för att ta bort kompensatoriska muskelspänningar längs en muskel-fascial sekvens. Djup massage/pressur på specifika regioner återställer vävnadens rörlighet och funktion. Avsikten är att frigöra muskler, muskelmembran och de spänningar som ofta fortplantar sig genom flera nivåer i kroppen. Detta ger bättre flexibilitet och balans av muskulaturen.   

Dynamisk Nevrologisk Stabilisering 

En rehab som ger en förbättring av kroppens stabilitet och mobilitet. Detta är en träning av djupa stabiliserande muskler för att reducera kompensatoriska krafter. Detta förbättrar centrala faktorer från hjärnan till kroppens vävnad som leder till bättre rörelse och prestation. Kroppen får en förbättrad rörelse kvalitet.  

Neurokinetic Therapy
I korthet är Neurekinetic Therapy en teknik som söker efter kompensatoriska rörelsemönster. Det vi vet idag är att motorkontrollcentrum, i lillhjärnan lagrar våra rörelsemönster. Rörelsemönster skapar vi under normal utveckling som svar på upprepade vanor och aktiviteter eller till följd av skada som kroppen försöker skydda sig mot och för att undvika smärta.  


Led Manipulation 

Manipulation används för att normalisera funktionen i ett led. Terapeuten använder specifika handgrepp som utförs vid hög hastighet men med så lite kraft som möjligt. Detta uppnår en förbättrad rörlighet.   

 

Led Mobilisering

Mobilisering är ett alternativ till manipulation, vilket också är ett effektivt sätt att behandla på. Mobilisering är en specifik och lednära påfrestning där terapeuten steg för steg jobbar med att förbättra ledens rörelseomfång.    Applied Movement Neurology

AMN är ett omfattande personligt träningssystem av styrka, hälsa och välbefinnande som fungerar för att driva nervsystemet för att lindra smärta, främja optimal andning och öka komplexa rörelsefärdigheter via hjärnbaserade övningar, gymnastik, handbalansering och kampsportar.

The GrastonTechnique 

Är en form av manuell terapi med hjälp av ett mjukvävnadsinstrument. Det är en av våra manuella terapimetoder där vi använder ett instrument till massage/skrapning mot huden försiktigt. Terapin är för att hjälpa utövaren att identifiera restriktionsområden och försöka bryta upp i ärrvävnaden.