INJEKTIOner

optimal fysik

ACP/PRP-BEHANDLING

Behandling för artros samt seninflammation genom användning av kroppsegna tillväxtfaktorer som kommer från ditt eget blod.
På vår klinik får du hjälp med ACP (Autologous Conditioned Plasma) även kallad PRP (Platelet Riched Plasma = plasma som är berikad med blodplättar) för artros och för eventuella muskelskador och inflammationer i muskelsenorna.
Behandling med dina egna tillväxtfaktorer.

ACP/PRP spelar en viktig roll i läkning av vävnader och har använts för en mängd olika indikationer i mer än 30 år. Deanna metod har tagit en stor del av marknaden i Europa med avseende på artrosbehandling (inuti slitna leder inom ortopedi), idrottsmedicin (behandla ihållande smärtsamma seninflammationer), sårläkning (kan injiceras på svårläkta sår eller förbättra hudens kvalitéer).
Trombocyter (blodplättar) är celler som finns i blodet för att stoppa blödning men de har fantastisk kraftig inverkan på inflammation vilket man redan visste 200 år sedan, och sprutade frakturer med. Trombocyterna innehåller tillväxtfaktorer och utnyttjas framgångsrikt även som hudfyllnader och hårsäcksstimulerare.

ACP kallas lika ofta PRP
ACP som står för Autologous Conditioned Plasma (= kroppseget behandlad plasma) plasma betyder "allt flytande blod minus blodkroppar" och är därmed hyperrik på proteiner, hormoner, tillväxtfaktorer (dina egna). Tillväxtfaktorerna är vanligtvis mycket utspädda och utgör endast cirka 1 procent av blodet. Med denna metod får du allt på samma ställe vare sig det är en sliten led eller hudrynka. PRP är i princip samma sak (Protein Riched Plasma = plasma som är berikad med blodplättar). Att det finns två benämningar på samma sak torde kommit från att två olika läkar- och veterinärgrupper började samtidigt med samma behandlingar men gav dem olika namn.
Här nedan kan du se två färska multistudier som delvis visar resultat av att 78% av alla knäartrospatinter blev mycket bättre på ACP/PRP-behandling, och därmed kunde operation av knät skjutas upp till framtiden. Den ena studien visar mycket bra resultat av ACP/PRP-behandling för "tennisarmbåge/musarmbåge" dvs inflammation i fästen vid armbågen.

ACP Tendo ger en ny, patientvänlig och lättanvänd behandling för tendinopatier.  Den kombinerar fördelarna med autolog konditionerad plasma (ACP) med fördelarna med ett innovativt ställningsmaterial, VergenixSTR, baserat på rekombinant humant kollagen (rhCallagen).  Interaktionen mellan AVS och rhCollagen-matrisen skapar ett tillväxtfaktordepot, vilket möjliggör en förlängd frisättning av tillväxtfaktorer till skadestället i upp till fyra veckor, och kan främja vävnadsförnyelse vid tendinopatier, t.ex. epikondylit, patellär tendinopati,  plantar fasciit. 

VergenixSTR rhCollagen ger fördelar till vävnadsextraherat kollagen - Tillväxtfaktordepot - förhöjda nivåer av tillväxtfaktorer för en långvarig förnyelse.  Enstaka injektioner - mindre smärta för patienten.


Intra-articular Autologous Conditioned Plasma Injections Provide Safe and Efficacious Treatment for Knee Osteoarthritis: An FDA-Sanctioned, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Clinical Trial.
A retrospective comparison of the management of recalcitrant lateral elbow tendinosis: platelet-rich plasma injections versus surgery


Tllvägagångssätt

På vår mottagning tar vi ett blodprov från dig. Vi centrifugerar provet för att separera bort vita och röda blodkroppar. Kvar blir det blodplättar (trombocyter) som utsöndrar flera olika läkande tillväxtfaktorer och antikroppar som hjälper till att läka broskskadan eller inflammationen. Detta injiceras av vår ortoped i till exempelvis knät eller senfästet i armbågen. Behandlingen tar 30 minuter. Injektionen upprepas tre gånger md en veckas mellanrum och en "boosterdos" efter 3-4 månader. Se filmen nedan som enkelt visar detta. ACP/PRP FAQ

 
Hur går en behandling till?
Behandlingen genomförs genom att läkaren/sjuksköterskan tar 15 ml blod från en ven i din arm, som vid ett vanligt blodprov. Därefter separeras plasman och blodplättarna (som innehåller tillväxtfaktorer) från blodet genom centrifugering. Slutligen injiceras plasman med tillväxtfaktorerna i de områden man vill behandla, till exempel i knät vid knäartros.
Hur lång tid tar behandlingen vanligtvis?
Från det att man dragit blod till att man injicerar plasman tar det vanligtvis mellan 20-30 minuter.
Hur många behandlingar är nödvändigt?
För de flesta räcker det med 3 st behandlingar/år. Mellan varje behandling skall det gå 1-3 veckor. Vissa kan behöva en så kallad ”booster-dos” där man gör en 4:e injektion efter 6-8 månader.
Det finns ingen gräns för antalet behandlingar som kan genomföras. Ansvarig läkare kommer att utforma ett behandlingsprogram baserat på patientens symptom och grad av artros.
Hur snabbt och vilka resultat bör man förvänta sig efter injektionerna?
Det är individuellt och beror på graden av artros och vilka symptom man upplever. De flesta upplever en symptomlindring efter första behandlingen.
Kan alla grader av artros behandlas?
Ja, PRP-behandlingen kan användas vid alla grader av artros. Dock kan resultaten skilja sig åt. Har man lätt till moderat artros är förutsättningarna bättre. Viktigt att tänka på är att man inte behandlar graden av artros, utan symptomen. Vissa som har grav artros kan ha färre symptom än de med moderat artros, det är alltså väldigt individuellt.
Hur länge varar behandlingen?
Behandlingsresultaten varierar, men de flesta studier visar på att det varar i cirka 12 månader, längre uppföljning har inte gjorts. Genom att kontinuerligt upprepa behandlingen man kan upprätthålla resultatet.
Vilka områden kan behandlas?
De vanligaste områden med starkast evidens är artros och tendinopatier (t.ex. tennisarmbåge, achillestendinos, plantar fasciit/hälsporre m fl.)

Vilka biverkningar kan förväntas?
Vid artros: Det finns väldigt få rapporterade fall om biverkningar med plasmainjektioner i leden.
Vid tendinopatier: En viss ömhet/smärta kan kännas i 1-2 dagar i det drabbade området. Mindre blåmärken kan förekomma efter nålen.
Varför skall jag välja PRP framför t.ex. kortisoninjektion?
Kroppseget
Man har på senare tid sett att kortisoninjektioner efter ett antal behandlingar kan ha en negativ effekt på brosk och senor/ligament.
ACP/PRP är en produkt som är 100% kroppsegen. Med andra ord finns ingen risk för allergiska reaktioner då inga kemiska ämnen har tillförts. Det är kroppsegna ämnen som inte bryter ned din vävnad utan tvärtom, hjälper olika strukturer att läka och symptomlindra.

Prisvärt
Långvariga resultat och möjlighet att behandla flera områden samtidigt.
Jämfört med andra behandlingar är priset lågt för liknande resultat.
Många försäkringsbolag godkänner idag behandlingen.
Evidens
De senaste åren har många högkvalitativa studier, som påvisar goda resultat publicerats.
Flexibelt
Kan användas i samband med sjukgymnastik och/eller annan fysisk aktivitet.
Finns det några kontraindikationer för denna typ av behandling?
Om du har, eller har haft någon typ av cancersjukdom.

Vad bör man tänka på innan ett besök?
Det är viktigt att hålla sig hydrerad. Drick gärna vatten ett par timmar innan besöket då uttorkning kan påverka din plasmanivå negativt.
 Undvika alkohol dagen före och samma dag som behandlingstillfället.
 Äter du NSAID (t.ex. Ipren, Ibuprofen, Aspirin m.fl.) bör du undvika dessa under behandlingstiden då de kan påverka tillväxtfaktorernas effekt negativt.

injektion
injektion
injektion
injektion optimal fysik