naprapat klinik stockholm

Välkommen till 

Optimal Fysik

 Ett sport- och hälsoinstitut

 

NAPRAPATI - KIROPRAKTIK - FYSIOTERAPI - PERSONLIG TRÄNING - MASSAGE - NÄRINGSTERAPI - LÄKARE - MEDLEMSGYM

KUNGSHOLMEN / VASASTAN / TYRESÖ

HAR DU ONT?

VILL DU PRESTERA BÄTTRE?

VI KAN HJÄLPA DIG


boka med ditt friskvårdsbidrag

naprapat
naprapat vasastan
fysioterapi
optimal fysik
Naprapati
träning
naprapat kungsholmen
optimal fysik
naprapati
Optimal fysik
PT
Kiropraktor
PT
sjukgymnast
optimal fysik

om Optimal fysik

Created with Sketch.

Optimal Fysik är ett sport- och hälsoinstitut som grundades 2009 av Christer Söderberg, leg. naprapat. Optimal Fysik är del av en koncern. Vår vision är att hjälpa människor till en bättre hälsa och välmående genom att involvera och arbeta med alla de holistiska grunderna. Därför har vi tagit fram fyra hörnstenar som vi arbetar utefter på Optimal Fysik:

  • Behandling
  • Träning (korrektiv träning och prestationsträning)
  • Närings- och funktionsmedicin
  • Mental hälsa

För att optimera människors hälsa och prestation från alla angreppsområden har vi naprapat, sjukgymnast, näringsfysiolog, korrektiva tränare (rehab), prestationstränare och psykolog hos oss. Genom att alltid vara främst med det senaste inom behandlingar, rehab, träning, kost och mental hälsa, har Optimal Fysik ett unikt team som erbjuder långvariga och hållbara resultat. Vi arbetar med att optimera och förbättra människors livsstilar, om det så rör sig om att förändra rörelsemönster, kostvanor, stress, smärta eller öka prestationen hos våra kunder.
Vi använder oss alltid av olika tester för att härleda orsaken till eventuell problematik, eller för att optimera kundens resultat, till exempel genom blodprover, rörelseanalyser och hälsoformulär. Vårt koncept är unikt, och vår personal är särskilt sammansatt inom specifika kunskapsområden. Vi ser människan som en helhet och arbetar alltid efter varje individuell persons förutsättningar och mål. Därför har vi komponerat ett unikt koncept där personalen har spetskompetens inom sitt specialområde. Det gör att vi tillsammans kan lösa tillstånd som för en enskild terapeut är svåra. Hos oss är alla välkomna och vår målgrupp är alla typer av människor i alla olika åldrar. Låt oss hjälpa dig att optimera och förbättra din hälsa och ditt välmående!
På Optimal Fysik ser vi människan som helhet. För att du ska må så bra som möjligt och kunna prestera på topp tar vi hand om och utreder alla aspekter av din hälsa.
Vi är här för att du ska få de bästa möjliga förutsättningarna att nå din målsättningar. Beroende på dina behov gör vi utvärderingar av din fysik, kosthållning, muskel- och ledfunktioner, rörelseförmåga och mentala hälsa.
Resultatet av våra utvärderingar blir sedan grunden till ditt mycket personliga upplägg för att lyckas med din rehabilitering, kosthållning och träning.
Våga prioritera dig själv. Låt oss ge dig förutsättningarna att uppnå optimal fysik och hälsa.
Kontakta oss så tar vi reda på dina behov!

"Vi ser människan som en unik helhet, och vi strävar alltid efter att hitta orsaken till ditt problemet. "

På Optimal Fysik utgår vi alltid ifrån de holistiska grunderna när vi behandlar våra patienter. Detta betyder att vi ser människan som en unik helhet, och att vi alltid strävar efter att hitta orsaken till problemet. Det är sällan där du har ont som problemet faktiskt sitter, och därför är det viktigt att förstå vad kroppen kommunicerar.
Vi använder oss av flera olika typer av behandlingstekniker, från naprapatin, fysioterapin, kiropraktiken och osteopatin. Vi använder oss även av olika typer av korrektiv och prestationsträning. Vi analyserer och bedömmer utifrån rörelsesanalyser, ultraljudsdiagnostik och remitteringar till röntgen. Detta breda utbud i kombination med vår spetskompetens inom varje område, gör att vi är unika i våra metoder att behandla och rehabilitera dina skador och smärtor.
I vissa fall krävs det inte bara manuell terapi för att komma åt problemet, då det ibland kan härstamma från mentala eller systemiska orsaker. Det är alltså inte ovanligt att du som patient ibland kan slussas vidare till vår näringsfysiolog och nutrionist eller terapeut för att kunna förbättra och optimera din hälsa. 

kontakta oss!

optimal fysik